Kontakt

dr Michał Czerenkiewicz

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 14, p. 66
31-007 Kraków